Az Identitás Színházi Műhelyt működtető Taninfo Kft.nyilvántartásba vett felnőttképző intézmény.
Nyilvántartási száma:
00342-2011
HÍREK

Képzéseink pontos leírását alább olvashatod. Amit itt biztosan megkapsz: élményeket, táborokat, alkotó munkát, közösséget, színházat, amelyet saját magunkból hozunk létre.

Impro tábor
Hogyan alakul ki előadás egy meghatározott mű alapján improvizáció és rögtönzés segítségével? Mozgásos és szöveges improvizációs technikák gyakorlása intenzíven, reggeltől estig. Este előadás!

Oktatók: Benkovics Sándor dráma, Györke Tímea tánc, színpadi mozgás, Kocsis Nándor diákszínjátszó rendező

Időpont: május 7. (érettségi szünet) 9:00 - 17:00, este 19:00 órakor előadás

Helyszín: Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola (Budapest XV. kerület, Fő út 70.)

Bevezető ár: 3.850 Ft (ebéd a helyszínen rendelhető)

Jelentkezési határidő: május 7. 9:00 óra

Érdeklődőm

Hang-test-tér-kép tábor

A világ a számunkra hangokból, térben mozgó vagy álló testekből, képekből
áll. Sokféle a hang, a test, a tér, és így a belőlük létrejövő kép. Hogy
milyen a mi világunk? Az ott lévőké majd megfogalmazódik hangban, testben
a térben és a képekben. Gyere, alkosd meg velünk a közös világunkat!

Mikor? Hát mikor legyen?

Hol? Balatonszéplakon, a MÁVTI üdülőben (és kertjében), mely ebben az időszakban csak a mi rendelkezésünkre áll.

Kikkel? A 4 tréner: Józsa Tamás (zene), Györke Tímea (mozgás), Benkovics Sándor és Kocsis Nándor (dráma és színház). A résztvevők pedig vállalkozó kedvű fiatalok.

Mi ez? Sok játék, sok színház – 3 nap, 4 oktató. Szállás 3-4-5 ágyas szobákban, napi háromszori étkezés meleg ebéddel és vacsorával.

Mennyiért? A tábor kedvezményes ára 18.000 Ft.
Hogy miért kedvezményes? Más tanfolyamainkon ez 2 hónap díja. A tábor azonban

 • óraszámban is több, mint 2 hónapnyi tanfolyam,
 • szolgáltatásban is több, mint 2 hónapnyi tanfolyam, hiszen a szállást és az étkezést is tartalmazza,
 • 4 oktató folyamatos jelenlétére épül, vagyis egyszerre több oktató is foglalkozik a csoporttal.

Az érdeklődők részére jelentkezési lapot és pontos információkat küldünk. Jelentkezéseket korlátozott számban (25 fő) – az érkezés sorrendjében – tudunk fogadni.

Érdeklődöm


Képesség, közösség, dráma, színház képzés

Az Identitás Színházi Műhely egy 5 modulból álló, komplex képzést kínál. A modulok egymásra épülnek, de bizonyos feltételek mellett önállóan is elvégezhetők. A képzés minőségének biztosítása érdekében a képzési akkreditáció folyamatban van.

  1. modul:
   Színházi játszóház (30 órás képzés)

Játékos ismerkedés a színpadi alkotás világával.
A résztvevő bevezetődik a színpadi alkotás világába, játékosan megismeri a színpadi mű létrehozásának fázisait, a színpadi mű létrehozásában résztvevő szereplők kompetenciáit.
Képes lesz rögtönözni, improvizálni. Megismeri a dramaturg, rendező és színész kompetenciáit a színpadi mű létrejöttének folyamatában. Képessé válik drámák elemzésére, adott szempontok alapján előadásra kész szöveg kialakítására, megtanulja a dramatizálás alapjait.

 • Oktató: Kocsis Nándor
 • Intenzitás: heti 1 alkalommal hétköznap délután (1 alkalom 1,5 órás), egy féléven keresztü
 • helyszínek és időpontok: XV. kerületi középiskolákban – a pontos helyszínek és időpontok egyeztetés alatt.
 • Képzési díj: 20.000 Ft (egy összegben befizetve), vagy havi 6.000 Ft (4 hónapra)

  Érdeklődöm

 

2. modul:
A színjátszás alapjai
(48 órás képzés)
A résztvevőket bevezetjük a színjátszás világába.

Kurzusok:

 • Készség- és képességfejlesztés (12 órás kurzus): szabályjátékok, koncentrációt, beszédet fejlesztő játékok, improvizáció.
  Oktató: Benkovics Sándor
 • Színházi alapismeretek (12 órás kurzus): alapfogalmak, dramatizálás, szerepépítés, improvizáció, rögtönzés
  Oktató: Kocsis Nándor
 • Színpadi mozgás (12 órás kurzus)
  Oktató: Györke Tímea
 • Kreatív zene, ének (12 órás kurzus)
  Oktató: Józsa Tamás
 • Oktatók: Benkovics Sándor, Györke Tímea, Józsa Tamás, Kocsis Nándor
 • Intenzitás: 6 hónapon keresztül
  - minden héten 1 hétköznap délután (egy alkalom 1,5 órás)
  - minden második szombat délelőtt (egy alkalom 2*1,5 órás)
 • helyszínek és időpontok: Dózsa György Gimnázium (Budapest XV. kerület, Fő út 70.), 2012. márciustól
 • Képzési díj: havi 9.000 Ft (6 hónapra), vagy 45.000 Ft egy összegben (1 hónap kedvezmény!)

  Érdeklődöm


3. modul:
Képességfejlesztés a dráma, a színház, az előadó-művészet eszközeivel
(230 órás képzés)

Kreatív dráma- és zenegyakorlat, színpadi mozgás, tánc, a színházi előadás kulisszatitkai... Minden, ami ahhoz kell, hogy a képzés végére egy élvezhető, kisebb produkciókból álló előadás szülessen. Amit itt tanulsz, a mindennapi életben is hasznodra válik, ráadásul egy jó közösségben jó hangulatban töltheted az idődet.

  Kurzusok:

   • Dráma- és színjáték – kreatív dráma-gyakorlat (60 órás kurzus)

  A résztvevő képessé válik alapvető dramatikus formák tudatos használatára, a dramatizálás alapeszközeinek alkalmazására – és ennek érdekében elsajátítja kommunikációs csatornái működtetésének kreatív lehetőségeit.
  Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készsége, koncentrációs képessége, artikulációja, kiejtése. Megismeri a szerepjáték, improvizáció létrehozásának szabályait, ennek keretében megismeri saját lehetőségeit testének, érzékszerveinek használatában. Képessé válik a testnyelv, illetve a nonverbális eszközök értelmezésére és tudatos használatára a színpadi helyzetekben

   • Színpadi mozgás (60 órás kurzus)

  A résztvevő elsajátítja a színpadi mozgáshoz nélkülözhetetlen testtudati és improvizációs technikákat, képessé válik testét tudatosan használni, a színpadi teret érezni, használni. Képessé válik izomtónusával, testtartásával, gesztusaival (vagyis a testnyelvet használva) különböző karakterek testi megjelenítésére, a testtel történő kommunikációra szólóban és csoportban egyaránt.
  A csoportos tér-improvizációk során fejlődik tér- és helyzetérzékelése. A szólók során fejlődik testérzete, testének tudatos használata. A kontakt duett elemek elsajátításával megérzi a társhoz kapcsolódást, az érintés minőségeit, a súlyadást. A támaszhelyzetek gyakorlásával biztosabbá válik diszorientációs képessége (fejjel lefele helyzetek, horizontális és vertikális súlyadás). Elsajátítja az egyszerűbb emeléseket, dőléseket, ugrásokat, ellensúly adását, és képessé válik ezek improvizatív használatára kontakt duettben.

   • Tánc (20 órás kurzus)

  A résztvevő elsajátítja az alapvető táncstílusok fő stílusjegyeit, képessé válik a stílusnak megfelelő zenére rövid improvizációt bemutatni.
  Elsajátítja egy magyar néptánc (pl. szatmári táncok), a társastáncok, a show tánc és a kortárs tánc (Limon, Graham technika) alapjait. Tudatosan alkalmazza a tartás és ellentartás elemeit, vagyis elsajátítja a társhoz kapcsolódás lényegi összetevőjét.

   • Ritmus és hang a zenében (50 órás kurzus)

  A résztvevő elsajátítja a hangjegyolvasás és ritmusképlet-értelmezés technikáját, valamint megismeri és egyben megtanulja használni saját ének- és beszédhangját.
  A hangjegyolvasás és a ritmusképlet-értelmezés technikájának elsajátításával képessé válik periodikus dallam és ritmusképlet lejegyzésére. Énekhangjának magabiztos használata képessé teszi a szóló és a csoportos éneklésre.

   • A színházi előadás és a drámai szöveg (40 órás kurzus)

  A résztvevő megismeri a színházi előadás létrehozásának folyamatát a darab kiválasztásától a színpadra állításig, valamint azokat a szereplőket, akik ebben az alkotó folyamatban részt vesznek (a rendező, a dramaturg, a színész feladata, kompetenciája). Képes lesz drámai szövegből a szereplő jellemét, célját, cselekedeteinek mozgatórugóit megállapítani. Képes lesz egy jelenet szövegének elemzésén keresztül a szerep által megkívánt karaktert felvázolni, s a jeleneten belül a szerepnek megfelelően cselekedni.

 • Oktatók: Benkovics Sándor, Györke Tímea, Józsa Tamás, Kocsis Nándor
 • Intenzitás: heti 1 alkalommal, szombati napokon (1 alkalom 4-5-6 tanóra), 3 féléven keresztül)
 • Helyszínek és időpontok:
  a XV. kerületi Dózsa György Gimnáziumban (színpadi próbák és előadás a Csokonai Művelődési Központban)

  Érdeklődöm

4. modul: Közösségi színházalkotó kurzus

5. modul: A drámai szöveg előadássá alakításának művészete


Identitás Színházi Műhely | E-mail: info@identitasmuhely.hu | Telefon: 30/522-5634